Oncologische voetzorg

Oncologische voetzorg

In een speciale opleiding tot oncologisch voetzorgverlener heb ik me gespecialiseerd in de voetzorgverlening bij mensen met kanker.

Als u voor de eerste keer bij komt voor een behandeling, is het vaak alleen om te screenen te doen van uw voeten en uw situatie in kaart te brengen. Aan de hand van deze bevindingen, zal ik met uw toestemming contact opnemen met uw behandelend team.

Om een veilige voetzorg te bieden bepaal ik samen met u en het behandelend team het juiste moment (week) voor een passend behandel moment binnen uw chemobehandeling, zo om risico’s te voorkomen.

Zonder schriftelijke toestemming van uw behandelend arts kan ik uw niet behandelen.

Het doel is om uw voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te behouden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënten ondersteund.

Ik ben opgenomen in de digitale oncologische verwijsgids van IKNL. www.verwijsgidskanker.nl en zoek op ‘voetzorg’.